Flex-Ability
Kandidaten
Bedrijven
Contact
Flex-Ability
Werken zonder Beperking
Flex-Ability

Welkom
Flex-ability werkt flexibel voor bedrijven en biedt mogelijkheden voor zijn kandidaten. We zijn een gespecialiseerd arbeidsbemiddelingsbureau voor mensen met een wel of niet zichtbare beperking of handicap. Wij bieden werk op alle niveaus in alle branches door heel Nederland.

Wat doen wij?
Werkend met een maatschappelijk, vernieuwend, uniek en multifunctioneel concept kijken wij naar de persoon en niet naar de beperking of handicap, bij bedrijven kijken wij naar de mogelijkheden en niet naar de obstakels.
Wie zijn wij?
Het team van Flex-Ability zijn gemotiveerde gezonde mensen met een beperking of handicap die veel ervaring hebben in de arbeidsbemiddeling en zijn bekend met de obstakels en drempels in het dagelijks leven en het proces van het vinden van een geschikte baan. Door ons duidelijke beleid en communicatie naar alle partijen toe maken wij deuren open en wegen vrij zodat een ieder kan solliciteren en werken zonder beperkingen.

Hoe we het doen?
Door ons unieke concept en doelgroep werken wij doelgericht en laagdrempelig. We zoeken en 
creëren mogelijkheden die voor alle partijen voordeel oplevert en behandelen dan ook elke situatie op individuele wijze.

Waarom en voor wie we het doen?
De Participatiewet
 vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Flex-Ability bemiddeld voor mensen met een beperking of handicap en voor bedrijven die advies, begeleiding en coaching nodig hebben.  

Wat willen we bereiken?
Meer mogelijkheden en kennis binnen bedrijven en over onze doelgroep. Landelijke dekking en samenwerking met gemeentes, bedrijven, stichtingen en
 zorginstellingen en zo een 'win win' situatie voor alle betrokken partijen te creëren.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    


Flex-AbilityKandidatenBedrijvenContact
Copyright © VEMPIRE 2014-2017